Krabat Pirat - urządzenie rehabilitacyjne do fizjoterapii, pionizacji, chodzenia, pływania i autoaktywizacji w wodzie.

Krabat Pirat jest innowacyjnym urządzeniem rehabilitacyjnym do fizjoterapii, pionizacji, chodzenia, pływania i autoaktywizacji w wodzie.

Wyznacza nowe standardy rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcjami motorycznymi i neuromotorycznymi. Stanowi także alternatywę dla innych form rehabilitacji, które nie mogą być zastosowane z powodu ograniczeń zdrowotnych. Co najważniejsze tylko w tym urządzeniu rehabilitacja w wodzie nie wymaga asysty i kontaktu pacjenta z opiekunem. Dzięki konstrukcji Pirata pacjent jest w pełni bezpieczny, niezależny, samodzielny i swobodny. Krabat Pirat umożliwia bezpieczną pionizację, chodzenie, jak również pływanie relaksacyjne. Działa w oparciu o metodę wspomagania odruchu pływania. Pacjent samodzielnie porusza się w wodzie, wykonuje ruchy naprzemienne angażując mięśnie i korę mózgową do pracy. Płynne przejście z pozycji poziomej do pionowej, bez wychodzenia z wody jest możliwe dzięki łatwo dostępnemu i prostemu w obsłudze mechanizmowi.

Stymulacja proprioceptywna, poprzez kontakt stopy z podłożem, wspomaga odczuwanie ułożenia poszczególnych części ciała w przestrzeni i rozpoznawanie ich wzajemnego przemieszczania się. Pacjent sam reguluje sobie tempo, rytm i kierunek ruchu, czemu towarzyszy rozluźnienie i pozwala sesji trwać dłużej. Dzięki konstrukcji urządzenia i środowisku wodnemu nawet najmniejsze ruchy mięśni dają pacjentowi możliwość samodzielnego przemieszczania się (chodzenie, pływanie).

Urządzenie niezależne, jest także elementem czteroetapowego systemu rehabilitacji dzieci i młodzieży Krabat.

Niezależność, samodzielność i całkowite bezpieczeństwo pacjentów z dysfunkcjami, również z nietrzymaniem głowy.

 • Funkcja pionizatora – płynnie regulowana leżanka pozwala na przejście z pozycji poziomej do pionowej dowolną ilość razy.
 • Funkcja walkera – bezpieczne spionizowanie pozycji ciała pozwala na przemieszczanie się po dnie basenu.
 • Funkcja pływaka – leżanka w pozycji poziomej pozwala na swobodne pływanie relaksacyjne.


Priorytetowe cechy:

 • podgłówek zabezpieczający – do niezależnej od osób trzecich rehabilitacji pacjentów z nietrzymaniem głowy,
 • stabilna i bezpieczna pozycja na Krabat Pirat pozwala na dowolne zmiany tempa, rytmu i kierunku ruchu
 • 3 pływaki o łącznej wyporności do 70 kg
 • pełna stabilizacja – rozmieszczenie pływaków na planie trójkąta równoramiennego
 • „portki” zabezpieczające przed ześlizgnięciem się do wody
 • pas stabilizujący na plecy (opcjonalnie)


CEL I SPOSOBY UŻYTKOWANIA:

 • Służy do rehabilitacji, pionizacji, chodzenia, autoaktywacji i pływania w wodzie.
 • Pełni funkcje pionizatora, walkera i urządzenia do pływania.
 • Wspomaga odruch pływania, jest pośrednikiem wszystkich korzyści płynących z hydroterapii.
 • Jako jedyne urządzenie pozwala na samodzielność w wodzie dzieciom z nietrzymaniem głowy.
 • Umożliwia płynne przejście z pozycji poziomej do pozycji pionowej bez wychodzenia z wody.
 • Zapewnia dziecku całkowite bezpieczeństwo, samodzielność i niezależność.


WSKAZANIA:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • rdzeniowy zanik mięśni,
 • dystrofie mięśniowe,
 • miopatie,
 • zespół Downa,
 • inne zespoły genetyczne np.: rdzeniowy zanik mięśni, zespół Sotosa, choroba Friedreicha, zespół Pradera-Williego i wiele innych.


*Proponowane wskazania związane są z objawami kwalifikującymi do terapii usprawniania ruchowego. Należy wziąć pod uwagę fakt, że trzeba podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie i holistycznie. Rehabilitacja za pomocą sprzętu marki Krabat uwzględnia potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka, dlatego proponowane zestawienie jednostek chorobowych może zostać rozszerzone, w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego.

Przyznane nagrody i wyróżnienia:

 • Targi „Rehabilitacja 2014″ Łódź – Złoty Medal Targów
 • Norsk Designrad – Award for Design Excellence 2011


KONTAKT:
tel.  +48 602 372 729; +48 501 107 703; +48 (71) 336 05 22.
www.MedycznyDlaDzieci.pl