TERMA - Aparat SKOL-AS: trójpłaszczyznowa i trójczynnikowa KOREKCJA SKOLIOZ

Trójpłaszczyznowa terapia skolioz w oparciu o oryginalną metodykę z zastosowaniem aparatu SKOL-AS

  • Stymulacja biernego i czynnego układu stabilizacji kręgosłupa poprzez odpowiednie aktywowanie funkcji ruchowych
  • Prowadzenie rehabilitacji w płaszczyznach czołowej, strzałkowej oraz poprzecznej
  • Stymulacja struktur układu nerwowego w celu reedukacji wzorców ruchowych
  • Wspomaganie pracy terapeuty

Metodyka SKOL-AS jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa,a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6o a 40o (kąt wg. Cobba). Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie i wykorzystanie postępowania treningowego w metodyce korekcji skolioz - co pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe w kierunku reedukacji wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe.

W proponowanej metodyce terapii zostały uwzględnione wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT (Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedyczne i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz):

  • Najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji. Prowadzenie fizjoterapii w skoliozach powinno wynikać z przyjęcia jednej z najbardziej prawdopodobnych teorii wyjaśniającej etiologię tego schorzenia, czyli zaburzeń równowagi nerwowo-mięśniowej.
  • Leczenie zachowawcze powinno zatrzymać progresje skrzywienia, zapobiegać dysfunkcji układu oddechowego, zabezpieczyć dziecko przed ewentualnymi bólami kręgosłupa w przyszłości i poprawić sylwetkę poprzez korekcję postawy.
  • Należy poprzez ćwiczenia doprowadzić do stabilizacji skorygowanej pozycji.

Jeden z czołowych autorytetów – znawca problematyki leczenia skolioz w Niemczech, dyrektor Centrum Leczenia Skolioz w Bad Wildungen, dr K. Zielke uważa, że: indywidualne korygowanie odchyleń skoliotycznych wyłącznie za pomocą samych ćwiczeń wolnych jest niemożliwe.
Etapy korekcji skoliozy przy pomocy aparatu SKOL-AS to podstawowy etap korekcji skrzywienia (pozycje leżące) oraz zasadniczy etap korekcji funkcjonalnej w pozycjach wysokich, na który składa się reedukacja postawy oraz korekcja i autokorekcja w pozycjach wysokich.

stota proponowanej metody, opartej na analizie patomechaniki bocznych skrzywień kręgosłupa (bsk), polega na czynnej, segmentarnej korekcji skrzywienia. W trakcie ćwiczeń powstaje odwrotny do kierunku rozwoju skoliozy trójpłaszczyznowy, korygujący ruch kręgosłupa. Podstawowym założeniem terapeutycznym nie jest wzmacnianie siły mięśni tworzących „gorset mięśniowy”, lecz wyrobienie zdolności czynnego korygowania układu ciała i utrzymania prawidłowej postawy. Poza tym każde ćwiczenie charakteryzuje trójpoziomowy charakter ruchu, czyli równoczesne oddziaływanie na bierny i czynny mechanizm stabilizujący, a także na sprawujący nad nimi kontrolę układ nerwowy.

Na temat metodyki SKOL-AS powstały dwie monografie autorstwa dr hab. prof. nadzw. Andrzeja Suchanowskiego oraz mgr Andrzeja Stolarza, współautorów metodyki SKOL-AS:

1. „Korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa. Skojarzone postępowanie metodą S-E-T i aparatem „SKOL-AS”, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2011, ISBN: 978-83-62390-04-5

2. „Metodyka korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa przy użyciu aparatu SKOL-AS” , Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn 2013, ISBN: 978-83-89067-68-5

Na łamach Baltic Journal Of Health and Physical Activity, czerwiec 2013, ukazał się artykuł “Functional conditions of three-dimensional correction of side curvatures of the spine.

Na łamach Rehabilitacji w Praktyce ukazał się artykuł „Trójczynnikowo-trójpłaszczyznowa korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa” autorstwa dr hab. prof. nadzw. Andrzeja Suchanowskiego oraz mgr Andrzeja Stolarza.

KONTAKT:

tel. +48 58 694 05 55, +48 607 451 475,
fax: +48 58 694 05 56,    
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.termamed.pl